Fiscale aangiften

Aangifte doen hoeft voor u geen belasting te zijn. Wij verzorgen het gehele fiscale traject voor u en wijzen u op de verschillende fiscale mogelijkheden zodat de verschillende fiscale aangiftes worden geoptimaliseerd en u geen fiscaal nadeel loopt. Onze fiscale werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • verzorgen van alle soorten fiscale aangiften
 • voeren van overleg, waaronder belastingcontroles, met de fiscus
 • fiscale procedures met de fiscus
 • het verrichten van fiscaal-juridisch advieswerk bij onder meer bedrijfsopvolging, herstructurering, het kopen en verkopen van bedrijven en pensioenvraagstukken

Accountancy

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw onderneming die u nodig hebt voor de belastingdienst en uw bank. Bij het nemen van verantwoorde beslissingen is betrouwbare informatie essentieel. Ook aandeelhouders en andere externe belanghebbenden maken gebruik van jaarrekeningen of andere verantwoordingen en hebben er belang bij dat deze informatie betrouwbaar is. Onze werkzaamheden op het gebied van accountancy bestaan onder meer uit:

 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • afgeven van (accountants)verklaringen
 • samenstellen van tussentijdse rapportages
 • opstellen van toekomstgericht informatie, prognoses en budgetten
 • Opzetten van managementinformatiesystemen en perioderapportagesystemen
 • inrichten en verzorgen van geautomatiseerde financiële- en salarisadministraties
 • advisering inzake opzet administratieve organisatie en interne beheersing
 • advisering en begeleiding van financieringsvraagstukken en bedrijfseconomische kwesties

Door een nauwe samenwerking met accountantskantoren met een WTA-vergunning begeleiden wij controleplichtige ondernemingen die tot onze cliëntenkring behoren om de controle werkzaamheden zo soepel en efficiënt te laten verlopen. Wilt u weten welke diensten wij nog meer aanbieden, neem dan gerust contact met ons op.