Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. V2N Accountants & Adviseurs heeft vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staan en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Wij zijn Verwerkingsverantwoordelijke én Verwerker

V2N Accountants & Adviseurs verricht activiteiten waarbij wij Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker kunnen zijn. Wij worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke bij werkzaamheden waarbij de onafhankelijke uitoefening van het accountantsberoep een voorwaarde is. De wijze waarop V2N Accountants & Adviseurs als Verwerkingsverantwoordelijke omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring. Voor de overige activiteiten is V2N Accountants & Adviseurs volgens de AVG Verwerker en hebben wij eenzijdige verwerkersvoorwaarden opgesteld. Bij de overige activiteiten kan onder meer worden gedacht aan het bijhouden van een personeelsadministratie, het verzorgen van de loonadministratie, het bijhouden van een financiële administratie, het opstellen van een fiscale aangifte vennootschapsbelasting alsmede het in uw opdracht afhandelen van formulieren.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring voldoet aan de eisen uit de AVG. Een exemplaar kunt u downloaden via de volgende link. Wij raden u aan om onze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Verwerkersvoorwaarden

Vanuit onze rol als Verwerker hebben wij verwerkersvoorwaarden opgesteld die is afgestemd op onze dienstverlening. Een exemplaar kunt u via de volgende link downloaden.