Advisering

Accountancy en advisering hangen nauw met elkaar samen. Vormen de cijfers in zekere zin een terugblik op het verleden, bij advisering kijken we vooruit. In elk geval vormen uw financiële cijfers daarvoor het vertrekpunt. Sommige adviezen reiken verder dan de financiën. Het kan ook gaan om strategische beslissingen over bijvoorbeeld een overname, fusie of de opvolging. Onze advisering en begeleiding is daarom breed en omvatten onder meer:

 • Startersbegeleiding
 • Financieringsaanvragen
 • Bedrijfseconomische advisering
 • Overnames en fusies
 • Waardering van ondernemingen/aandelen
 • Bedrijfsopvolging en herstructurering
 • Adviezen inzake aan- en verkoop van ondernemingen
 • Due diligence-onderzoeken
 • Organisatorische vraagstukken
 • Automatisering
 • Pensioenen

Door samenwerking met diverse externe specialisten op deze brede vakgebieden kunnen wij hierin uitgebreid ondersteunen. Wilt u weten welke diensten wij nog meer aanbieden, neem dan gerust contact met ons op.