Verhuur gastenverblijf eigen woning

21-04-2023

Een stel breidt de eigen woning uit met een bijkeuken die toegang biedt tot de hoofdwoning en een gastenverblijf. Het gastenverblijf bestaat uit een kamer met keukenblok en een toilet/doucheruimte. Het gastenverblijf wordt via Airbnb verhuurd aan toeristen. Hoe wordt de huur belast?

Standpunten partijen
Het stel vindt dat sprake is van Box 3-inkomen, een bijtelling over de waarde van het gastenverblijf, waarbij de inkomsten en kosten uit verhuur fiscaal buiten beschouwing blijven.

Volgens de Belastingdienst is sprake van inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning. In dat geval is 70% van de huurinkomsten belast en zijn alleen de aan verhuur gerelateerde kosten aftrekbaar.

Overwegingen rechtbank
Het gastenverblijf maakt bouwkundig deel uit van de woning. Het is daaraan aangebouwd en behoort kadastraal tot dezelfde onroerende zaak. Het gastenverblijf leent zich ook voor gebruik in dienst van de woning. Het is ofwel een bestanddeel van de woning ofwel een aanhorigheid en geldt daarom als deel van de eigen woning. Niet van doorslaggevend belang is dat het gastenverblijf een eigen ingang heeft en is aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Het gastenverblijf is ingericht voor bewoning. Het stel kan over het gastenverblijf beschikken, omdat zij bepalen of ze het gastenverblijf verhuren of zelf gebruiken. Dat het stel in de praktijk het gastenverblijf niet zelf gebruikt, maakt niet dat het gastenverblijf hen niet als hoofdverblijf ter beschikking staat buiten de korte periodes waarin het gastenverblijf verhuurd is. Een daadwerkelijk gebruik of functioneren als hoofdgebruik wordt door de wet niet vereist.

Bij de beoordeling van de vraag of de verhuur van een (deel van de) woning tijdelijk is, gaat het erom of zekerheid bestaat dat de woning op korte termijn ter beschikking van de eigenaar komt. In dit geval zijn de perioden van verhuur elk afzonderlijk korter, maar bij elkaar opgeteld langer dan twee maanden. Het gastenverblijf wordt daarmee tijdelijk ter beschikking gesteld aan derden, omdat telkens vaststaat dat het op korte termijn weer ter beschikking van het stel zal komen.

Oordeel rechtbank
De tijdelijke verhuurregeling is van toepassing. Het gelijk is aan de Belastingdienst.

Let op: Het hangt van uw situatie af of verhuur van een gastenverblijf in een aanbouw fiscaal gunstiger wordt belast in tijdelijke verhuurregeling dan wel in Box 3. Uit de uitspraak blijkt dat meestal de tijdelijke verhuurregeling van toepassing is.